Apri il Menu

Iç tasarım

İç tasarımcı CAD operatÖrÜ

Kurs programı bilgisayarın temel grafik kavramlarının ögretilmesi ve ögrencilerin Autocad’ın araçları ile tanıştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Pratik araştırmaların yapılması teorik kavramların öğrenimini sağlamaktadır.

Temel bilgisayar bilgileri

Bilgisayar teknolojisinin evrimi en gelişmiş grafik programların PC’de de kullanılmasına imkan vermiştir. Bunun için bazı temel kavramların hatırlanması gerekmektedir. Bu modül bilgisayarın kullanılmasına, bilgisayarın esas tertibatlarının teknik özelliklerine, dizinler ve dosyaların yönetime ait en önemli bilgilerin öğrenilmesine imkan vermektedir.

İki boyutlu AUTOCAD

Autocad, iki boyutlu çizim dosyalarının yaratılması, yönetilmesi ve basımı için kullanılan kuşkusuz en yaygın programdır.Tasarımcı ya da desinatör bu programın yardımıyla, kısa zamanda, yüksek sonuçları kazanabilecektir. Modül sırasında öğrenci çizim ve tasarımın araçlarının kullanımını baskı ve yazdırma evresine kadar öğrenmektedir.

Üç boyutlu AUTOCAD

Çoğu zaman iç tasarımda, ölçüleri ve özellikleri üç boyutlu çizimin içinde kontrol etmek için ortam ve eşyaların çizilmesi gerekmektedir. Aslında üç boyutlu çizim teknikleri -otomatik perspektiflerin üretilmesi, bölümlerin çizilmesi, üç boyutlu canlandırma ve rendering gibi- tasarlanmış yerlerin hacim ölçüsünün doğru olması, proje detaylarının çıkartılması ve yeni çözümleri denemek için projenin değişmesine imkan vermektedir. Üç boylutlu Autocad’ın modülü iki boyutlu çizimin çevrimini tamamlamakta ve öğrenciyi modelin rendering evresine kadar getirmektedir.

BELGELEME

PDF

MODÜLER PROGRAM

Teknik

PROFESYONEL BIR

Bu kurs üç boyutlu tasarlamanın ve grafiğin en modern teknikleri yardımyla iç tasarım alanında üst seviyede çalışan profesyonel elemanları yetiştirmek için teorik ve pratik dersleri sunmaktadır. Bu kursun amacı, tasarlamanın desteği olarak temel CAD (Computer Aided Design) programlarının kullanımına öğrencileri alıştırmaktır. Bu alanda profesyonel profilin tamamlanması için, bölümlerin ve otomatik perspektiflerin üretimi, üç boyutta canlandırma, rendering’den, grafik çeşitli programların içinde bulunduğu çizimlerin ithalatı/ihracatı, baskıya kadar fonksiyonların kullanımı öğretilmektedir.

KARIYER FIRSATLARI

cAD operatörü iç tasarımcı, tamamlayıcı mobilyalar ve mefruşatın tasarlanması geniş alanında ve eklenmiş sektörlerde çalışabilecektir. Ayrıca bu profesyonel eleman iç tasarım ve mimarlık stüdyolarında, fabrikalarda ve mobilya mağazalarında ya da serbest meslek erbabı olarak da çalışabilecektir.